Visionen om ett goare liv i Gamlestaden i Göteborg tycks vara på god väg att bli sann. Det har hänt en hel del sedan Fastighetsägare i Gamlestaden bildades 2001. Stadsdelen som för cirka två årtionden sedan blev känd för våld och kriminalitet har förändrats. Det finns till och med de som talar om Gamlestaden som en av de trendigaste bostadsplatserna i Göteborg.

Ett svenskt BID

Uttrycket BID, som står för business improvement district, kommer från Kanada. Det beskriver en gemensam insats av företag att förändra och rusta upp ett område. Det finns omkring 80 satsningar av detta slag i Toronto och nära 2000 världen över.

Toronto, Kanada

I Sverige fungerar inte BID på samma sätt som i Kanada. Vi kan enligt lag inte tvinga fastighetsägare att gå med i den här typen av grupp. Men Gamlestadens förändring har inspirerats starkt av konceptet. Och det har visat sig finnas stor vilja bland stadsdelens fastighetsägare att vara med.

Flera startups har redan flyttat till Gamlestaden, vilket GP skriver om.

Medlemmarna är med och rustar upp

Fastighetsägare i Gamlestaden har omkring 45 medlemmar. Under 2018 var det några som lämnande men man får fortfarande betydande intäkter från de som är kvar. Medlemsavgifterna går till saker som lyfter Gamlestaden i Göteborg som område.

Målen med BID i Gamlestaden är bland annat:

  • Att påverka stadsdelsutvecklingen med dynamiska samarbetsstrukturer mellan olika aktörer
  • Att skapa platser och arenor för kunskapsutbyte
  • Att formulera gemensamma visioner och öka kvaliteten på beslutsfattande
  • Att förbättra möjligheterna att kunna ta tag i lokala problem tillsammans

Fastighetsägarna har stor möjlighet att påverka

Initiativet till BID som togs av fastighetsbolaget Poseidons dåvarande VD Göran Wendel har gjort skillnad. Och det tycks vara så att fastighetsägare har stora möjligheter vad gäller att påverka tryggheten i en stadsdel.

Poseidon är ett exempel på en fastighetsägare som aktivt gick in i Gamlestaden för att förändra. Bolaget köpte upp flera fastigheter med sämre skötsel och ändrade på detta. Samtidigt ledde det gemensamma initiativet till att man kunde rusta upp både gator och torg.

Med ordning kom också trygghet. Bilder på hur torg och platser har sett ut under tidigt 2000-tal och hur de ser ut nu belyser skillnaderna. Tack vare att fastighetsägarna räckte ut handen och ville hjälpa till med bitar av kostnaderna var kommunen också villig att genomföra upprustningsprojekten.

Framtiden i Gamlestaden i Göteborg

Den som bor i Gamlestaden vet att det byggs en hel del. Det här är en del av framtidsvisionen för stadsdelen. Med ett nytt resecentrum kommer Gamlestaden närmre Göteborgs innerstad. Dessutom jobbar man med att minska trafiken och få lugnare gator.

Med många nya bostäder som ska smälta in fint med den bebyggelse som finns hoppas man också att Gamlestaden ska få en ny karaktär. Ryktet håller på att förändras. Det har blivit lugnare och ingen kan undgå att det har blivit vackrare.

Att bo i gamla Kulan fast i ny tappning ses som en “grej” och det får man nog allt kalla det med tanke på hur det har sett ut bara för tjugo år sedan i kvarteren som nu har gjorts om. Med satsning på aktiviteter som skidåkning året runt har utvecklingen fått snurr och stadsdelens karaktär tilltalar redan nu både barnfamiljer och ungdomar.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.