Visste du att vårdnadstvisterna ökar? Enligt advokaterna själva så ser de en ökning av vårdnadstvister. Gäller detta även i Göteborg ? Enligt Aftonbladet har vårdnadstvisterna ökat under senaste 10 åren. Ett exempel är att 2018 så avgjordes 7338 vårdnadsmål i en domstol någonstans i Sverige. Detta medan det 2008 endast var 3663 ärenden i en domstol i Sverige. Det är en stor ökning och det visar sig att vårdnadstvisterna mellan föräldrar eller mellan föräldrar och socialtjänst.

När det är mellan föräldrar

Är det en vårdnadstvist mellan föräldrar beror det oftast på att föräldrarna inte kommer överens. Vad det i sin tur beror på är väldigt olika. Antingen är föräldrarna väldigt osams sinsemellan. Det kan vara lätt hänt att man låter ens besvikelse gå ut över barnet om man är arg eller ledsen på den andra föräldern. Det är jätteviktigt att det inte händer. Det är väldigt viktigt att föräldrar kan överse sina problem och inte låter det gå ut över barnet.

När det är tvist mellan föräldrar och socialtjänsten

Om det är så att föräldrarna har ingått en vårdnadstvist med socialtjänsten, så lär det vara så att socialtjänsten anser att föräldrarna inte är tillräckligt bra vårdnadshavare till barnet och vill omhänderta ett barn eller en ungdom. Som exempel så kan det vara så att barnet är kriminellt, eller bara helt enkelt mår jättedåligt och beter sig illa på dagis eller skola. Om föräldrarna då inte vill att barnet ska få vård då kan socialtjänsten inleda ett LVU om det barnet. LVU är en förkortning av Lagen om Vård av Unga och innebär att en socialtjänst kan inleda ett omhändertagande, men att en domstol bestämmer om barnet ska bli omhändertaget.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.