Det blir allt vanligare med stopp i avloppen i både Gamlestaden och andra delar av Göteborg. Orsaken är fettet som invånarna häller ut i vasken. 

Har du drabbats av stopp i avloppet den senaste tiden? Detta blir allt vanligare i Göteborg. Den vanligaste orsaken är fettproppar, men det kan även finnas andra orsaker. Om du är orolig för att något är fel i rören, och äger din bostad, kan du boka in en rörinspektion. Om du bor i hyresrätt kan du kontakta värden, och påtala att en rörinspektion troligen behöver göras. En rörinspektion är troligen det bästa sättet att upptäcka vad som är fel.

Vad är en rörinspektion?

En rörinspektion innebär att man med en kamera filmar rören inifrån, för att på detta sätt kunna identifiera störningar och avvikelser. Det kan röra sig om sättningar, inträngande rötter, proppar eller avlagringar. Efter att rörinspektionen har gjorts, och orsaken till problemet identifierats, kan man gå vidare med andra åtgärder. Läs mer här om rörinspektion

Kameran som används vid rörinspektion är så pass liten att den kan föras in även i smala rör. I större rör används en kamera monterad på en vagn, lite som en radiostyrd bil. I de smalare rören är kameran som används monterad på en fiberoptisk kabel.

Rörinspektion

Ta hand om rören

Rörinspektion bör göras ungefär en gång vart femte år. Då går det att upptäcka störningar innan dessa utvecklas till allvarliga och kostsamma problem. Detta gäller både bostadsrättsföreningar och småhus. Men det är också viktigt att vara rädd om sina rör.

  1. Häll inte ut olja och annat fett i vasken. Häll av det i ett gammal mjölkpaket eller en plastflaska, som du sedan försluter och lägger i hushållssoporna eller lämnar in på miljöstationen. Matfett i avloppet skapar proppar, vilket P4 rapporterar om här.
  2. Skölj inte ned matrester i vasken. Skrapa ur vasken, och lägg organiskt avfall i hushållssoporna eller i komposten.
  3. Spola inte ned något som inte kan lösas upp i toaletten. Helst ska inte ens hushållspapper spolas ned. Vad som kan spolas ned kan du nog räkna ut.
  4. Lyssna på hur det låter när du spolar. Rinner vattnet inte jämnt? Hör du ett kluckande ljud efter att du spolat? Då är det nog stopp någonstans.
  5. Spola ofta. Spola din toalett någon extra gång per dag, ungefär en gång extra per familjemedlem. Då spolar du bort toalettpapper som annars kan torka och orsaka stopp.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.