Mammografi är viktigt och särskilt bland riskgrupper. Genom att upptäcka förändringar i tid går det att förebygga och behandla bröstcancer innan det är försent. Men många kvinnor drar sig för att genomgå mammografi för att metoden upplevs som smärtsam.

Nu kommer det ny teknik från Chalmers i Göteborg och den kan leda till att mammografiundersökningar blir mycket smidigare. Det kan i sin tur leda till att fler drar nytta av undersökningarna som kan rädda liv.

Bättre mammografi

Smart och ekonomisk teknologi

Den nya tekniken från Chalmers är fördelaktig på flera sätt. Den är billigare och ger bättre översikt. Med tvärsnittsbilder blir det lätt att upptäcka tumörer som annars hade kunnat gömma sig bakom vävnader och körtlar.

I täta bröst kan den nya tekniken bli revolutionerande. Då det annars kan vara mycket svårt att hitta väl gömda tumörer kan man med denna mammografiteknik vara mer exakt.

Så fungerar metoden

Chalmers nya teknik går ut på att kvinnan ligger på mage och placerar bröst i en tank med vätska. En ring med mikrovågsantenner kommer att föras runt bröstet. Bilder tas och dessa har bättre kontrast än vad dagens teknologi för mammografi erbjuder.

Den nya tekniken kommer om några år

Den nya tekniken från Chalmers förväntas komma i bruk om några år. Man behöver jobba vidare med den nya prototypen cirka ett år till. Därefter ska den testas ordentligt innan man kan införa metoden i vården i Sverige.

Det är goda nyheter från Göteborg om framtidens mammografi som lär förändra både hur kvinnor upplever undersökningen och de resultat som den kan ge.