Ängåsskolan, Västra Frölunda

Nyligen offentliggjorde Lärarförbundet sin ranking över Sveriges samtliga kommuner, med avseende på skolan. Det handlar bl.a. om antalet lärare, och hur stor andel av dessa som är behöriga. Det är svårt att dra några generella slutsatser om tillståndet i Sverige utifrån rankingen, det verkar finnas både vinnare och förlorare iRead More →