Klottersanering

I Göteborg finns det, precis som i andra svenska storstäder, problem med klotter. I olika stadsdelar är problemen olika stora, och åtgärderna varierar också. Kan basket vara ett komplement till klottersanering? Det klottras på många håll i Göteborg: på förskolor, på väggar, på parkeringsplatser. Olika aktörer har också olika sättRead More →